Background Image
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Privacy Policy

We zijn erg tevreden over uw interesse in onze vereniging. Gegevensbescherming is een bijzonder hoge prioriteit voor de Raad van Klever kerstmarkt E.V.. Gebruik van de website van de Klever kerstmarkt e.V. is in principe zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Als een getroffen persoon via onze website speciale diensten van onze vereniging wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gelden altijd in overeenstemming zijn met de verordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de e.V. van toepassing zijn op de Klever kerstmarkt landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Door middel van dit privacybeleid wil onze vereniging het publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Klever kerstmarkt e.V. dan geïmplementeerd verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen om een ​​samenhangend een maximale bescherming van verwerkt via deze website persoonsgegevens. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Het privacybeleid van Klever Weihnachtsmarkt e.V. is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgevende instantie bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

     a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

Verwerking: elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonlijke informatie om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) controller of controller

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of het lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht.

h) processor

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

i) ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

j) derden

Ten derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of lichaam anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker zijn gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming wordt vrijwillig en ondubbelzinnig uitgedrukt in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling door de betrokkene voor het specifieke geval, waarbij de betrokkene aangeeft toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben is.

 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Klever Christmas Market e.V.

Hamstraße 4

47533 Kleve

Duitsland

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.kleverweihnachtsmarkt.de

 

3. Cookies

De website van Klever Weihnachtsmarkt e.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.


Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Klever Christmas Market e.V. gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

 

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van de Klever Weihnachtsmarkt e.V. registreert een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Klever Christmas Market e.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie via Kleef kerstmarkt daarom e.V. enerzijds statistisch en verder geanalyseerd met als doel om de privacy en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming die we persoonsgegevens verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

 

5. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkte data controller en slaat de persoonlijke gegevens van de enige betrokken voor de periode van de tijd die nodig is voor de opslag doel te bereiken persoon of als dit door de Europese richtlijnen en verordeningen donors of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking was voorzien voor.

Elimineert de opslag doel of door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren of andere periode verantwoordelijke wetgever opslag voorgeschreven afloopt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of routinematig verwijderd en zoals vereist door de wet.

 

6. Rechten van de betrokkene

a) Recht ob bevestiging

Elke betrokkene heeft het rech, zoals verleend door de Europese regelgevende en regelgevende instanties, om van de voor de verwerkingverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevesting, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelike.

b) Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren toegekende recht te verkrijgen op elk gewenst moment van de gratuite verwerking verantwoordelijken informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

- de verwerkingsdoeleinden

- de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties

- indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur

- het bestaan ​​van een recht op rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of van een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking

- het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

- als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens

- het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene

      
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en regelgevers wordt geboden om van de voor de verwerking verantwoordelijke onmiddellijke verwijdering van de betreffende persoonsgegevens te verlangen, mits aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet vereist is:

- De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn

- De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon

- De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 (1) DS-GVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de objecten van de betrokkene volgens artikel 21 (2) DS-GVO een verwerking

- De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt

- Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen

- De persoonlijke gegevens 1 DS-GMO werden aangeboden op het gebied van diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met art. 8 par. Verzamelde


Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een getroffen persoon wil de verwijdering van persoonsgegevens zijn opgeslagen in de Klever kerstmarkt e.V. oorzaak, kan dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerker van de Klever Christmas Market e.V. zal ervoor zorgen dat aan het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt voldaan.

Als de persoonlijke gegevens eV uit Klever kerstmarkt openbaar gemaakt worden en onze club als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1, DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, voldoet aan de Klever kerstmarkt eV, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatie kost redelijke maatregelen op te zetten met inbegrip van technische een voor de verwerking verantwoordelijken dat de gepubliceerde persoonsgegevens op de aankondiging dat de betrokkene uit deze andere voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van alle links op deze persoonlijke gegevens of kopieën of herhalingen van persoonsgegevens verwerken Gegevens hebben opgevraagd, voor zover de verwerking niet nodig is. De medewerker van Klever Christmas Market e.V. regelt het nodige in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

- De nauwkeurigheid van persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, te weten gedurende een periode waarmee de stuureenheid om de juistheid van de gegevens te verifiëren

- De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens

- De persoon die verantwoordelijk is niet de persoonlijke gegevens ten behoeve van de verwerking langer, de betrokkene nodig heeft, maar het moet vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims

- Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een getroffen persoon om de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op de Klever Weihnachtsmarkt e.V. wenst te verzoeken, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van de Klever Christmas Market e.V. veroorzaakt de beperking van de verwerking.

f) Gegevensoverdracht

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen, die werden verstrekt door de persoon toegekende recht betrof een lading, in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid 2, onder a), van de AVGB of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene 1 DS-GMO heeft in hun recht om data portabiliteit onder Art oefenen. 20 par. Voor het verkrijgen van die persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Klever Weihnachtsmarkt e.V.

g) Recht op bezwaar

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donor toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde aan de verwerking op hen betrekking van persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 letter e of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Klever Kerstmarkt e.V. de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van tegenstrijdigheid, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan bewijzen, zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of Verdediging van juridische claims.

Verwerkte Klever Kerstmarkt e.V. persoonsgegevens om direct mail te werken, de betrokkene heeft het recht te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Tegenspraak met de persoon tegen de Klever kerstmarkt E.V. de verwerking voor direct marketing doeleinden, de Klever kerstmarkt is e.V. niet langer proces voor deze doeleinden de persoonsgegevens.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht heeft om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, waartegen het desbetreffende verwerking van persoonsgegevens, de eV Klever kerstmarkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 par. 1 DS GGO's worden uitgenodigd om bezwaar in te dienen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht om bezwaar te maken tegen de betrokkene kan rechtstreeks contact opnemen met de e.V. Klever kerstmarkt aan elke werknemer uit te oefenen. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde toegekende recht - met inbegrip van profilering - voor thematische besluit, dat zich ontvouwt dan rechtsgevolgen of aanzienlijke invloed op hem op een soortgelijke manier, voor zover het besluit (1) geldt niet voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon nodig is, of (2), is goedgekeurd door de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is aan laden en deze wetgeving adequate maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de persoon die verantwoordelijk is vereist of (2) het wordt gedaan met de uitdrukkelijke toestemming van het individu, maakt de markt Klever Kerstmis eV passende maatregelen om de rechten en vrijheden te beschermen, evenals de om de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een ​​verklaring van zijn eigen positie en aan te vechten de beslissing behoort.

Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

7. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webservice analyse detecteert, onder andere gegevens op de website die is van een persoon betrokken gekomen om een ​​internet (de zogenaamde referrer), waarop sub-pagina's van de website toegankelijk is of hoe vaak, en waarvoor verblijftijd een bodem werd waargenomen. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. 

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de betrokken door de respectievelijke Google analytics component persoon Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit industrieel proces Google wordt geïnformeerd over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google dienen, onder andere, de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden en te kunnen verstrekken berekeningen als gevolg.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Tenzij de browser add-on is verwijderd door het slachtoffer of een andere persoon die is toe te schrijven aan zijn invloedssfeer of uitgeschakeld, is er de mogelijkheid van het opnieuw installeren of opnieuw de browser add-ons.

Meer informatie en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

8. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto's uploaden en socialiseren via verzoeken van vrienden, onder anderen.

De werkmaatschappij van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van de pagina's van deze website die door de controller wordt beheerd en waarin een Google+ knop is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch geactiveerd door de betreffende Google+ knop, een weergave van de overeenkomstige Google+ Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke onderkant van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de persoon tegelijkertijd op Google+ is ingelogd, erkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de volledige duur van elk verblijf op onze website welke specifieke onderkant van onze website de betrokken persoon heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en toegewezen door Google aan het relevante Google + -account van de persoon in kwestie.

Als de betrokkene een van de Google + -knoppen activeert die op onze website is geïntegreerd en dus een Google + 1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google + -gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de voorwaarden die door de betrokkene zijn geaccepteerd. Een Google + 1-verwijzing door de betrokkene op deze website wordt vervolgens verstrekt samen met andere persoonlijke informatie, zoals de naam van de Google + 1-account die wordt gebruikt door de betrokkene en de foto in andere Google-services die daarin zijn opgeslagen, Bijvoorbeeld de zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonlijke gegevens ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google + -knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google + -knop klikt of niet. Als de betrekkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil overdragen, kan deze deze overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google + -account voordat hij onze website belt. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Aanvullende Google-tips voor de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

9. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art.6 Ik licht op. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, is de verwerking op basis van art. 6 I branden c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS-GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij mate van mening dat een legitiem belang kan worden geacht aanwezig te zijn indien de betrokkene is een klant van de lading (overweging 47 zin 2 DS-GMO).

 

10. Geschikte verwerkingsbelangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

 

11. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

 

12. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

 

13. bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.